کشاورزی

ژوئن 20, 2018

“ما” و ماموریت ما -در پنجمین دوره ی شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیع استان اصفهان

به نام خداوند حکیم “ما” و ماموریت ما در پنجمین دوره ی شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیع استان اصفهان ارتقا سطح تخصصی و […]